Over de appelvink

waarvoor
kan je bij
de appelvink
terecht scroll
Wat doen we?
concerten
lezingen
workshops

De terugkerende focus op een specifiek niche-instrument is de hoeksteen van De Appelvink. Door maandelijks een focus te leggen op een zelfde niet-alledaags instrument waarbij het repertoire, de uitvoeringspraktijk en de historische context onderzocht wordt, hopen we een meerwaarde te bieden aan het muzikaal-culturele landschap.

De Artists in Residence kiezen een thematiek en programma in 'hun' maand waarbij ze naar believen andere artiesten kunnen uitnodigen. Een zich herhalende jaarcyclus rond in hoofdzaak dezelfde instrumenten biedt een duurzame en uitdiepende context aan het project. Elke jaargang verwelkomen we een Writer in Residence die één event per maand uitkiest om die te omkaderen met gepaste literaire of poëtische intermezzi.

Vanwaar de naam?

Een vink kent iedereen. Maar de appelvink is weinig mensen bekend en nog minder hebben er één gezien... Het is die paradox die we ook in De Appelvink terugvinden; iedereen kent een piano, een viool en een gitaar. Waar wie kent er een specifieke pianoforte, barokviool of romantische gitaar? We belichten de vreemde vogels onder de instrumenten!

de
appel
vink
Is een vink;
is een vogel;
is een dier.

In verhouding grote, overwegend bruinroze gekleurde zangvogel met een sterke, kegelvormige snavel waarmee noten gekraakt kunnen worden, die zich vooral in boomtoppen ophoudt.