Concert
De Oosterse luit en de Zuid-Europese troubadourslyriek
Concert

De Oosterse luit en de Zuid-Europese troubadourslyriek

Locatie
Kerk Damme
Uur
15 uur
Artiest in residentie
Tristan Driessens
Prijs per ticket
20 euro
15 euro (-32 jaar)
12 euro (-12 jaar)
<a href="https://www.eventbrite.be/e/tickets-de-arabische-luit-en-zuid-europese-troubadourslyriek-515158883087" class="c-button" target="_blank"> <svg class="c-button__icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 25 25"><path d="M19.56 13.216 11.775 5.44 1.479 15.747l1.698 1.699a3.145 3.145 0 0 1 1.756-.543 3.15 3.15 0 0 1 2.23.924v.011c.624.613.925 1.422.925 2.23 0 .613-.173 1.226-.532 1.757l1.699 1.699L19.56 13.216Zm-6.92-8.643 7.787 7.788 3.097-3.108-1.699-1.699a3.132 3.132 0 0 1-1.756.532v.011a3.197 3.197 0 0 1-2.241-.924 3.197 3.197 0 0 1-.925-2.242c0-.612.185-1.225.544-1.756l-1.71-1.699-3.097 3.097Zm3.535-4.39 2.52 2.518a.607.607 0 0 1 0 .867 1.905 1.905 0 0 0-.567 1.363c0 .497.185.994.566 1.375.382.37.878.567 1.375.567.486 0 .982-.185 1.364-.567a.607.607 0 0 1 .866 0l2.519 2.52a.607.607 0 0 1 0 .866L9.694 24.818a.607.607 0 0 1-.867 0l-2.519-2.52a.607.607 0 0 1 0-.866c.37-.37.567-.866.567-1.363s-.197-.994-.567-1.375a1.982 1.982 0 0 0-1.375-.567 1.98 1.98 0 0 0-1.374.567.593.593 0 0 1-.855 0l-2.53-2.52a.628.628 0 0 1 0-.866L15.308.182a.606.606 0 0 1 .866 0Z" fill="currentColor" fill-rule="evenodd"/></svg> <span class="c-button__label">Tickets</span> </a>

Concert voorafgegaan door een korte toelichting van Tristan Driessens

De 12de eeuw is een belangrijk keerpunt in het Westen: de Arabisch-Andalusische invloed op het gebied van de wetenschap, de filosofie en de kunsten is voelbaar in heel Zuid-Europa. De hoofse liefde bloeit open in de verzen en de liederen van de eerste troubadours. De aanbidding van de geliefde, in haast heilige en onaantastbare zin, zal spoedig weerklinken in heel Europa, dankzij de trouvères, de noordelijke mystici en geleerde vrouwen in kloosters en begijnhoven.

De marialis cultus heeft een prominente plaats in de sacrale kunst, doorheen de figuur van vrouwelijkheid, zowel aards en hemels, die zich verheven, bezongen, geliefd en begeerd voelt.

Vanuit het Spanje van de Cantigas de Santa Maria naar de Duitse regionen van Hildegard Von Bingen, via Jaufré Rudel, Hadewijch Van Antwerpen, de nonnen van het klooster van Las Huelgas of Blanche de Castille, brengen de vier muzikanten onder leiding van Tristan Driessens een mystiek concertprogramma, waarbij ze de grenzen van het profane en het sacrale willen overstijgen in de zoektocht en de aanbidding van het vrouwelijke.

Musici:

Eugénie De Mey: zang - Thomas Baeté: vihuela de arco, 13de-eeuwse vedel, zang - Michaël le Grébil/Liberg: cetera oscura, ceterina, oed, Middeleeuwse luit en zang - Tristan Driessens: oed en lavta

Programma:

01) Orlof, vrauwe, ende ic moet gaen, Gruuthuse-handschrift (14e eeuw)

02) Can vei la lauzeta mover, Bernart de Ventadorn (12e eeuw)

met oorspronkelijke tekst van Bernard de Ventadorn

03) Espérance qui m’asseure, Guillaume de Machaut (1300 – 1377)

04) Chanterai por mon Corage, chanson de femme, Guiot de Dijon (13e eeuw)

05) Parlamento Istanpitta, Firenze, Codex de Londres (14e eeuw)

06) Can vei la lauzeta mover, Bernart de Ventadorn (12e eeuw)

contrafactum Swenn diu zit, Hendrik Van Veldeke

07) L’Estat du monde et de la vie / Beata Viscera, Codex van Montpellier (13e eeuw)

08) Cum processit factura, Hildegard von Bingen, Codex van Dendermonde (12e eeuw)

09) Loyauté, que point ne delay, Guillaume de Machaut (1300 – 1377)

10) La tierce estampie roial, anonyme France, 13e eeuw

11) Esperance qui en mon cuer, Codex Reina (14e eeuw)

12) Can vei la lauzeta mover, Bernart de Ventadorn (12e eeuw)

contrafactum Pleine d’ire et de desconfort

Volgende

Alle voorstellingen

Metanoïa - Manuel Hermia & Simon Leleux

Concertreeks

11 uur — Stadhuis Damme

tickets: 20 euro | 15 euro (Korting jongeren & studenten) | 12 euro (Korting -12 jaar)
Artiest in residentie en thema:
Manuel Hermia
Van Raga's naar Rajazz

Rajazz

Concert

15 uur — Stadhuis Damme

tickets: 20 euro | 15 euro (Korting jongeren & studenten) | 12 euro (Korting -12 jaar)
Artiest in residentie en thema:
Manuel Hermia
Van Raga's naar Rajazz